Kjøpsvilkår

Vilkår for kjøp av onlinekurs og coaching 

Påmelding og betalingsbetingelser

Når du melder deg på og har betalt for kurs, onlinekurs og/eller online workshop, medlemskap og/eller private sesjoner aksepterer du for at du har lest, forstått og godkjent Nadia Ghouas Kurs og Coaching vilkår og betingelser.

Påmelding og betalingsbetingelser

 • Jeg er innforstått med at avbooking av kursplass 3-0 dager før kursstart refunderes ikke kursavgift.

 • Jeg er innforstått med at avbooking av kursplass 7-3 dager før kursstart refunderes 30 % av kursavgift.

 • Jeg er innforstått med at avbooking av kursplass 14 dager til 7 dager før kursstart refunderes 50% av kursavgift.

 • Jeg er innforstått med at om jeg blir forhindret i å fullføre påmeldt og betalt kurs, workshop og/eller privat sesjon refunderes ikke kursavgift. 

 • Jeg er innforstått med at innbetalt kursavgift ikke kan overføres til annen kursperiode, workshop eller private sesjoner eller brukes som betaling for andre tilbud hos Nadia Ghouas Kurs og Coaching

 • Jeg er innforstått med at min kursplass er personlig, og at andre som familie, venner eller bekjente ikke kan benytte plassen min.

 • Jeg er innforstått med at booket og betalt workshop ikke refunderes eller kan byttes til annen workshop, eller andre tilbud hos Nadia Ghouas Kurs og Coaching. Jeg forstår at dette gjelder uansett årsak til at jeg ikke kan delta på workshop

  Vilkår for kjøp av coaching tjenester, private sesjoner. Påmelding og betalingsbetingelser.

 • Jeg er innforstått med at avbooking av coaching pakken 3-0 dager før første samtale refunderes ikke.

 • Jeg er innforstått med at avbooking av coaching pakken 7-4 dager før første sesjon refunderes 30 % av beløpet.

 • Jeg er innforstått med at avbooking av coaching pakken dager til 8 dager før første sesjon refunderes 50 % av beløpet.

 • Jeg er innforstått med at om jeg blir forhindret i å delta i avtalt samtale og betalte coaching sesjon, vil sesjonen gå tapt.

 • Jeg er innforstått med at jeg kan flytte på avtalte coaching sesjoner og at bytte av tidspunkt må skje senest 24 timer før avtalt sesjon. Jeg er innforstått med at de samme betingelsene gjelder for Nadia Ghouas Kurs og Coaching. 

 • Jeg er innforstått med at om jeg blir forsinket til avtalt samtale og betalte coaching sesjon, vil sesjonen vare frem til avtalt tidspunkt iht. booket samtale.  

 • Jeg er innforstått med at innbetalt coachingavgift ikke kan overføres til annen person dersom det ikke avtales med Nadia Ghouas Kurs og Coaching.

 • Jeg er innforstått med at booket og betalt coaching sesjon ikke kan refunderes eller kan byttes til et annet produkt/tjeneste hos Nadia Ghouas Kurs og Coaching. Jeg forstår at dette gjelder uansett årsak til at jeg ikke kan delta i samtalene

Betalingsbetingelser og bindingstid
Delbetaling av kursavgift vil bli trukket automatisk med samme beløp iht delbetalingsavtale. Det samme beløpet trekkes automatisk inntil kursavgiften er betalt i sin helhet. Et kjøp som gjøres med avdragsordning er bindende og skal betales i sin helhet.

Medlemskap i medlemsportalen faktureres automatisk med samme beløp månedlig. Det samme beløpet trekkes automatisk fra konto månedlig inntil medlemskapet sies opp.

NB Så lenge du velger å opprettholde medlemskapet (uten noen form for oppsigelse) beholder du prisen per måned du betalte da du meldte deg inn.

Sier du opp medlemskapet og ønsker å melde deg inn igjen er du velkommen til det. Men da betaler du gjeldende månedsprisen på det aktuelle tidspunktet du velger å melde deg inn igjen.

Det er ingen bindingstid - du melder deg av når du måtte ønske det.

Betaling
Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr faktura til bedriftskunder. Vi aksepterer Visa og MasterCard. Tjenestene blir levert av verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille tjenester av meg.

Opphavsrett
© Nadia Ghouas, alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Nadia Ghouas Kurs og Coaching sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du har tilgang til kurset i kursperiodens varighet om ikke annet er angitt. Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende medlemsperiode. Produktene er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker eller for brukere i samme huststand. 

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Nadia Ghouas Kurs og Coaching. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Nadia Ghouas Kurs og Coaching tilbyr individuelle kursprogrammer og medlemskap. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser. Kontakt meg for mer informasjon.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer og planer. Ved å kjøpe kurs hos Nadia Ghouas Kurs og Coaching samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre medlemmer og deltagere på kurs.

Du står selvfølgelig fritt til å diskutere dine personlige resultater fra mine kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Nadia Ghouas holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SDD garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så lenge det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensning
Nadia Ghouas Kurs og Coaching fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse
Nadia Ghouas Kurs og Coaching forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor Nadia Ghouas Kurs og Coachings kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften ikke bli refundert. Ved utsettelse Nadia Ghouas Kurs og Coachings initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredjepart, på sosiale medier, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Kursavgiften/medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Nadia Ghouas Kurs og Coaching kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere/medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Nadia Ghouas Kurs og Coaching vil alltid løse en tvist i minnelighet. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Nadia Ghouas Kurs og Coaching forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nadia Ghouas Kurs og Coaching fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: hei@nadiaghouas.no
Adresse: Nadia Ghouas Kurs og Coaching, Mellomåsveien 58, 1414 Trollåsen.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.