Marna Haugen - heftig coaching

Apr 16, 2022
 

Når hun sier at hun trener på å være mer ego, kan det være at du tenker, men er det bra da?
Det kommer helt an på hva vi legger i uttrykket. Jeg tror at om vi ikke er bevisste nok til å være egoistiske har vi ingenting eller lite å gi. 
Vi kan t.o.m føle at vi ikke gir av glede, men av plikt. Det kan resultere i motstand. Både mot oss selv, men også ovenfor andre. 

Det kan være naturlig å tenke at om vi får det vi trenger og har behov for er det noen andre som må lide, men den bekymringen baserer seg på en oppfatning om begrensninger. Hva om det er nok lykke til alle? 

Vi sier f.eks. aldri "Jeg har dårlig samvitighet for å være frisk, fordi det er andre som er syke". Vi forstår at selv om vi er friske, fratar vi ikke andre muligheten til å være friske. 

Noen ganger er coaching heftig - andre ganger er det mye mer rolig. Det kommer an på tema, person, situasjon m.m. Ingen sesjoner er like. Men de gangene det er heftig og om vi våger å lene oss inn i det som er ukjent kan vi bryte igjennom de gamle begrensningene, og da får vi muligheten til å skifte perspektiver. 

Og coaching handler i stor grad om å skifte perspektiver, og om å oppleve mer av det vi ønsker oss og drømmer om - uten dårlig samvittighet. 

💚

 

 

Book en gratis kartleggingssamtale 

JA TAKK

Meld deg på nyhetsbrev